Planując w ogrodzie, powinniśmy przynajmniej kilka tygodni wcześniej przystąpić do właściwego przygotowania podłoża. Rośliny sadownicze, rosnąc nawet do kilkudziesięciu lat na jednym stanowisku, pobierają składniki potrzebne do wzrostu tylko z miejsca, na którym się rozwijają. Dlatego tak ważne jest przygotowanie podłoża jeszcze przed posadzeniem roślin.

Dobrze nawieziona, zasobna w składniki pokarmowe gleba zapewnia szybkie przyjęcie się drzew lub krzewów oraz intensywny wzrost w pierwszych latach. Pierwszym i najważniejszym krokiem w przygotowaniu gleby jest zawsze regulacja odczynu. Każdy gatunek wymaga właściwego dla siebie pH podłoża. Przy zbyt niskim pH następuje niekorzystne zakwaszenie ziemi.

Skutkiem tego wiele ważnych pierwiastków przechodzi w formy niedostępne i rośliny są zdolne do ich pobrania tylko w bardzo wąskim zakresie. Po zastosowaniu wapnowania gleby makro- i mikroelementy zostają „uruchomione”, sprawiając, że rośliny mogą zacząć je pobierać. Dla większości roślin sadowniczych (z wyjątkiem kwasolubnych borówek i żurawiny) odpowiednie pH powinno być zbliżone do obojętnego i wynosić między 6 a 7.