Niezabezpieczone rany po cięciach oraz uszkodzeniach mrozowych, jak również powstałych w wyniku żerowania szkodników, mogą stać się miejscem infekcji bakterii i grzybów. Jedną z najczęściej występujących chorób w zaniedbanych sadach i ogrodach jest rak kory Nectria galligena. Objawem tej choroby są rakowate narośla na pniach drzew owocowych. Na porażonych gałęziach widoczne są rany wnikające do drewna, a także obumieranie sąsiednich tkanek z widocznym strefowaniem. Roślina dąży do zasklepienia rany poprzez tworzenie warstwy kory i drewna, jednak choroba postępuje i ostatecznie nie dochodzi do zamknięcia rany. Wówczas nieleczone drzewo zamiera. Zarodniki grzyba zimują w ranach. Do zakażenia dochodzi przez zranienia, pęknięcia kory, obtarcia od wiązania hamaków lub sznurów, niezabezpieczone rany po cięciach itp. Zapobieganie chorobom występującym na pniach i pędach drzew owocowych polega na usuwaniu i niszczeniu porażonych drzew. Rany należy zasmarowywać maścią ogrodniczą, sztuczną korą lub maścią z dodatkiem fungicydu Funaben. Należy pamiętać również o odkażaniu pił, sekatorów i innych narzędzi, które wykorzystujemy do pielęgnacji drzew.