Usuwanie liści i przycinanie roślin

Jesień to kłopotliwy okres dla posiadaczy zbiorników wodnych. Pajęczyny, resztki roślinne i opadające liście zanieczyszczają wodę. Rozkładając się na dnie zubożają wodę w tlen, co jest szczególnie niekorzystne dla zimujących ryb. Zanieczyszczenia należy regularnie usuwać. Możemy sobie pomóc podbierakiem do ryb lub drucianą siatką zamocowaną na drążku. Jednocześnie trzeba odpowiednio wcześnie przyciąć rośliny na brzegu zanim obumrą. Należy je przyciąć tak, aby nie dotykały wody.

Nieduże zbiorniki można przykryć siatką o drobnych oczkach. Umożliwi zatrzymywanie opadających liści i więdnących roślin nabrzeżnych przed dostaniem się do wody. Siatka wraz z nagromadzonymi zanieczyszczeniami może być usunięta, gdy wszystkie liście już opadną.

Zabezpiecz rośliny wodne

Większość gatunków uprawianych w naszych stawach dobrze zimuje. Wystarczy je tylko odpowiednio przygotować na nadejście mrozów. Uschnięte i uszkodzone części roślin wodnych przycinamy, lecz nie nazbyt krótko - tak aby znajdowały się tylko kilka centymetrów nad poziomem wody. Rośliny pływające przenosimy do najgłębszej części stawu, żeby znajdowały się co najmniej pół metra od powierzchni.

Jeśli mamy małe oczko wodne i opróżniamy je z wody na zimę, rośliny posadzone na dnie okrywamy grubą warstwą liści lub trawy. Gatunki wrażliwe na mróz (hiacynt wodny, topian osokowaty, rozpława sercolistna) uprawiane w koszykach, można po prostu przenieść do wilgotnego pomieszczenia o temperaturze około 0oC.  Pozostałe rośliny wyławiamy i przenosimy do akwarium wypełnionego wodą (rośliny pływające), lub zbiorników wypełnionych podłożem i zalanych wodą (rośliny ukorzeniające się w podłożu).

Późną jesienią niektóre gatunki roślin (moczarki, rogatek sztywny) tworzą tzw. pąki zimowe, z których wiosną wyrastają nowe pędy. Jeśli planujemy całkowite opróżnienie oczka wodnego lub obawiamy się, że przy silnych mrozach rośliny przemarzną, takie pąki należy ostrożnie zebrać. Umieszczamy je w płaskim pojemniku z piaskiem, zalewamy wodą i pozostawiamy w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Wykiełkują na wiosnę i po powrocie do stawu urosną szybciej niż pąki, które zimowały na dnie.

Co zrobić z rybami?

Ryby mogą zimować w zbiorniku wodnym tylko wtedy, gdy jego głębokość wynosi co najmniej 1,5 m. W zimie temperatura wody na dnie nie powinna spadać poniżej 4oC. Jeśli nasze oczko nie spełnia tych wymagań ryby, podobnie jak rośliny, powinny być przeniesione do akwarium w odpowiednim czasie.

Ryby zimujące w oczku wodnym przygotowujemy na nadejście chłodów dokarmiając je wysokobiałkowym pokarmem. Zaprzestajemy karmienia, gdy temperatura wody spada poniżej 7-8o C.

Jak zadbać o zbiornik wodny?

Z małych, płytkich oczek wodnych najlepiej na zimę spuścić wodę, a rośliny oraz ryby przenieść na okres zimy do pomieszczeń. Dzięki temu możemy dno zbiornika oczyścić z mułu i resztek roślin. Pompy wodne wyjmujemy, czyścimy i przechowujemy przez zimę w pomieszczeniu. W głębszych zbiornikach, jeśli nie ma w nich ryb, możemy pompy nie wyjmować na zimę.