Szczepienie jest formą rozmnażania roślin. Polega ono na uszlachetnianiu drzew owocowych (i ozdobnych) przez połączenie zraza (jednorocznego fragmentu pędu) odmiany szlachetnej z nieszlachetną podkładką (ukorzenioną rośliną). Szczepienie stosuje się z powodzeniem od setek lat − przez ten czas wypracowano kilka technik łączenia pędów.

Zalecane dla początkujących ogrodników jest szczepienie w klin, nazywane też szczepieniem w sarnią nóżkę. Typowe dla tej techniki jest to, że zraz i podkładkę nacina się w klin. Szczepienie tą techniką może być przeprowadzone już pod koniec lutego (najlepiej krótko przed ruszeniem wegetacji lub zaraz po jej rozpoczęciu). Należy pamiętać, by powierzchnie cięcia zraza i podkładki ściśle do siebie przylegały. Na zraz wybieramy jednoroczny pęd długości około 15 cm z 5-6 pąkami. Pędy pobiera się przed nastaniem zimy lub tuż przed jej końcem (zrazy można pobrać na przykład przy okazji przycinania drzew).

Szczepienie najlepiej udaje się na jabłoniach oraz gruszach i to od tych drzew najlepiej zacząć przygodę z uszlachetnianiem. Sam zabieg powinien być wykonany możliwie szybko, by tkanki ściętych pędów nie wysychały, bo obniża to ich zdolność zrastania się.