Wiosną chciwie chłoniemy każdy promyk słońca. Minie jednak parę miesięcy, a znów zatęsknimy za chłodem. Znów poszukiwane będą parasole, markizy, parawany, słowem wszystko, co daje odrobinę cienia.   

Najważniejszym elementem ocieniającym ogród były i będą drzewa. Pod ich koronami panuje specyficzny mikroklimat. Zmierzono, że w upalne dni temperatura może być tam o 10°C niższa niż na terenie otwartym. Drzewa cieniodajne dobieramy do ogrodu, kierując się przede wszystkim kształtem i zasięgiem korony.

Rośliny drzewiaste o kolumnowej lub smukłej piramidalnej koronie powinno się uprawiać wyłącznie w grupach, tylko wówczas uzyska się dostateczne zacienienie. Poza tym, zielonego nigdy za dużo – w otoczeniu drzew ludzie stają się spokojniejsi i zdrowsi. Ponadto drzewa oczyszczają powietrze i produkują tlen.

W nowoczesnych ogrodach przydomowych o średnim metrażu sprawdzają się przede wszystkim drzewa o kulistej koronie, np. klon pospolity Acer platanoides ’Globosum’ i polny A. campestre ’Nanum’, surmia bignoniowa Catalpa bignonioides ’Nana’, wiśnia osobliwa Prunus x eminens ‘Umbraculifera’, robinia biała Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’.

Niektóre drzewa mają wręcz modelową sylwetkę, idealnie stworzoną do zacieniania, są wśród nich m.in. głóg ostrogowy Crataegus crusgalli, wiśnia piłkowana Prunus serrulata ‘Shirofugen’ oraz wiąz górski Ulmus glabra. Wszystkie one utrzymują parasolowaty pokrój bez formującego cięcia.  

 

Pielęgnacja i prowadzenie drzew-parasoli

Miejsce do uprawy drzew-parasoli powinno znaleźć się po stronie południowej lub południowo-zachodniej od planowanego miejsca odpoczynku. Tylko wówczas będziemy mieli pewność, że w największy upał panujący w godzinach wczesnopołudniowych nie dosięgnie nas słońce. Za to będzie nam dane oglądać zarówno jego wschód, jak i zachód. Szczególnym rodzajem roślin zacieniających są drzewa o koronie dachowatej.

Mają one charakterystyczną, płaską, poziomą koronę uzyskaną w wyniku wieloletniego cięcia i prowadzenia pędów. Do takiego formowania nadaje się idealnie platan. Ścinamy pęd główny, prowadzimy pędy boczne. Cięcie wykonujemy w sierpniu, a potem w lutym.