Gruzłek cynobrowy jest chorobą, która występuje na wszystkich drzewach i krzewach liściastych. W przypadku starszych drzew i krzewów porażane są tylko niektóre pędy, natomiast w przypadku młodszych osobników może dojść do ich zamierania. Do infekcji najczęściej dochodzi przez zranienia, dlatego tak ważne jest zabezpieczanie ran po cięciach lub innych uszkodzeniach mechanicznych. W przypadku infekcji od części korzeniowej objawem porażenia jest zamieranie liści, a następnie młodszych i starszych pędów. Na przekroju chorych pędów widoczna jest biała zgnilizna. Do infekcji dochodzi wówczas, gdy korzenie zdrowej rośliny stykają się w glebie z korzeniami starych porażonych drzew. Co ważne, bardziej podatne na infekcjedrzewa rosnące w warunkach stresowych, na przykład podczas suszy, lub w warunkach miejskich. Zapobieganie chorobie polega na usuwaniu porażonych pędów i stwarzaniu roślinom optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju.