Pora na pierwsze cięcie

Jako pierwsze przycinamy gatunki mało wrażliwe na niskie temperatury (jabłonie), a w dalszej kolejności śliwy i grusze. Zimą na bezlistnych koronach drzew łatwo możemy zauważyć, które gałęzie nadają się do wycięcia, a które warto zostawić.

 

Pędy konkurujące z przewodnikiem

Na wierzchołku jabłoni, grusz i innych drzew mogą pojawić się gałązki, które zaczynają konkurować z przewodnikiem. Pędy te wycinamy, bo przewodnik ma być tylko jeden.

Przemyślane ogławianie drzew

Pokładające się gałązki

Część starszych pędów na obrzeżach korony po roku obfitego owocowania zaczyna przewieszać się i pokładać na innych pędach. Spowodowane jest to tym, że owoce w miarę dojrzewania nabierają masy i stopniowo naginają gałązki. Po skończonych zbiorach i zerwaniu owoców gałęzie najczęściej nie są już w stanie się wyprostować. Jedyną możliwością jest wycięcie całej gałęzi w miejscu przegięcia.