Pora na pierwsze cięcie

Jako pierwsze przycinamy gatunki mało wrażliwe na niskie temperatury (jabłonie), a w dalszej kolejności śliwy i grusze. Zimą na bezlistnych koronach drzew łatwo możemy zauważyć, które gałęzie nadają się do wycięcia, a które warto zostawić.

Technika cięcia

Podstawową zasadą cięcia starszych, mających kilka, kilkanaście lat drzew owocowych jest wycinanie całych gałęzi. Oznacza to, że powinniśmy raczej unikać skracania drobniejszych gałązek. Sekatorem lub piłką odcinamy jak najbliżej nasady pnia cały pęd. Technika ta zwana jest cięciem na obrączkę.

Przycinając w ten sposób wybrane konary, pozostawiamy tylko jedną ranę, którą łatwo zabezpieczyć. To dobry sposób na ograniczenie wzrostu drzewa, bo przy tym cięciu rzadko kiedy wyrastają nowe gałęzie w miejscu wykonanego cięcia. Jeżeli jednak zależy nam, aby w miejscu starego pędu wyrosły nowe młode przyrosty, trzeba pozostawić krótki kilkucentymetrowy czop.

Wycinamy wilki

Nawet na regularnie przycinanych drzewach owocowych pojawiają się silne długopędy zwane wilkami. Możemy je poznać po tym, że są nierozgałęzione i rosną pionowo. Długopędy te nierzadko osiągają nawet ponad metr długości. Pędy te mają tylko pąki liściowe, dlatego nie zawiązują owoców. Na drzewie są zbędne, bo niepotrzebnie zagęszczają koronę i zabierają cenne składniki pokarmowe. Gdy zauważymy w koronie niepotrzebne wilki, wycinamy je na obrączkę.

Pędy konkurujące z przewodnikiem

Na wierzchołku jabłoni, grusz i innych drzew mogą pojawić się gałązki, które zaczynają konkurować z przewodnikiem. Pędy te wycinamy, bo przewodnik ma być tylko jeden.

Przemyślane ogławianie drzew

Pokładające się gałązki

Część starszych pędów na obrzeżach korony po roku obfitego owocowania zaczyna przewieszać się i pokładać na innych pędach. Spowodowane jest to tym, że owoce w miarę dojrzewania nabierają masy i stopniowo naginają gałązki. Po skończonych zbiorach i zerwaniu owoców gałęzie najczęściej nie są już w stanie się wyprostować. Jedyną możliwością jest wycięcie całej gałęzi w miejscu przegięcia.