Szlumbergerę możemy rozmnażać sami.

Wystarczy odjąć od niej pojedyncze segmenty pędowe albo
dłuższe fragmenty pędu, złożone z dwóch lub trzech segmentów, w ciągu 2-3 dni je lekko przesuszyć, a następnie umieścić w podłożu, np. w piasku czy torfie, w celu ukorzenienia.