Klon polny Acer camestre uważany jest za najlepszy gatunek z rodzaju klon do zakładania formowanych żywopłotów. Ma drobne klapowane liście o tępo zakończonych lub zaokrąglonych klapach. Jesienią bardzo ładnie wybarwiają się na żółty kolor. Ten rodzimy gatunek rośnie dość powoli, w młodości często krzaczasto.

Preferuje stanowiska słoneczne lub lekko ocienione, jest w dużym stopniu odporny na zanieczyszczenia środowiska oraz na okresową suszę. Zakładane żywopłoty z tego gatunku można formować do wysokości około 3 metrów. Ma nieduże wymagania glebowe, źle rośnie na glebach bardzo suchych lub podmokłych.

 

 

Na żywopłot najlepiej posadzić 2-3-letnie młode siewki wczesną wiosną w jednym rzędzie w odległości minimum 1 metra od granicy działki, a rośliny w rzędzie co 40 centymetrów.

Formowanie i przycinanie krzewów najlepiej przeprowadzać późną wiosną, gdy skracamy jednoroczne przyrosty, lub późnym latem, w sierpniu. Unikajmy przycinania wczesnowiosennego, zwłaszcza grubych konarów i gałęzi, ponieważ powstałe rany „płaczą”.