Większość odmian truskawek owocuje w czerwcu i lipcu. Gdy tylko zakończy się zbiór owoców, rośliny zaczynają wypuszczać rozłogi, zwane wąsami. Na końcu rozłogu już po kilkunastu dniach tworzy się nowa roślinka potomna. Najpierw pojawiają się małe listeczki tworzące rozetę, a potem korzenie. Jeśli podłoże będzie wilgotne, młoda roślinka ukorzeni się i zacznie samodzielnie rosnąć.

Można wtedy przeciąć wąs łączący roślinę mateczną i młodą roślinę, a następnie przesadzić sadzonkę na nowe miejsce. Najcenniejsze są sadzonki pierwszego rzędu, czyli te, które wyrosły na rozłogu pochodzącym od rośliny matecznej. Są one największe i najszybciej się korzenią.

Jeśli posadzimy je na nowym stanowisku w sierpniu, to do jesieni zdążą się dobrze ukorzenić i rozrosnąć. W następnym roku będą normalnie owocować i wydadzą obfity plon, ale pod warunkiem że jak najwcześniej pozyskamy i posadzimy sadzonki. Z jednej rośliny w ciągu roku można uzyskać w ten sposób kilka, kilkanaście nowych sadzonek.

Możemy też pokusić się o wyprodukowanie sadzonek doniczkowanych. W tym celu przygotowujemy małe pojemniki z przepuszczalnym i próchnicznym podłożem. Gdy na końcu rozłogu zacznie tworzyć się sadzonka, podstawiamy doniczkę pod roślinkę. Podłoże w doniczce musi być stale lekko wilgotne, co ułatwia i przyspiesza korzenienie się sadzonek.

Dzięki temu posadzone na nowe miejsce rośliny od razu rozpoczynają wzrost i łatwiej się korzenią niż sadzonki kopane z ziemi.