Stare, silnie rosnące drzewa z reguły mają mocno rozbudowany system korzeniowy. Głęboko sięgające korzenie pobierają z niższych warstw gleby wszystkie potrzebne składniki pokarmowe oraz wodę. Dlatego nawet długotrwałe susze nie wyrządzą takim drzewom większych szkód.

Inaczej jest w przypadku drzew młodszych oraz szczepionych na słabo rosnących podkładkach. Drzewka te dominują w naszych ogrodach, a ich charakterystyczną cechą jest zredukowany system korzeniowy.

 

 

Główna masa korzeni znajduje się w wierzchniej, kilkudziesięciocentymetrowej warstwie gleby. Z uwagi na ten słabo rozbudowany system korzeniowy, powinniśmy szczególnie zadbać o glebę, w której rosną. Samo nawożenie, wykonywane schematycznie, nie zawsze jest konieczne, a czasami wręcz szkodliwe.

Tak naprawdę nie wiemy, jakie składniki występują w glebie w nadmiarze, a jakich tam brakuje. Aby się o tym przekonać, warto raz na kilka lat wykonać dokładną analizę podłoża.

Takie badania wykonywane są przez stacje chemiczno-rolnicze w każdym mieście wojewódzkim. Próbki gleby można tam zawieźć lub wysłać pocztą. Nie są to drogie badania  koszt jednej próbki to około 20 złotych, a otrzymamy informację o zawartości w glebie najważniejszych składników pokarmowych (potasu, fosforu i magnezu) . Dodatkowo zawsze określany jest odczyn gleby, dzięki któremu dowiemy się, czy gleba nie jest zbyt kwaśna i nie wymaga wapnowania.

Najlepszym okresem na pobieranie próbek jest połowa lata – od lipca do sierpnia. Dlatego właśnie teraz jest dobra okazja, aby skontrolować, co dzieje się w glebie z naszego ogrodu.

Technika pobierania próbek gleby

Najpierw powinniśmy pobrać glebę zwykłym szpadlem z kilku miejsc ogrodu. Następnie wymieszajmy ją w wiaderku. Z takiej próbki weźmy nie więcej niż około pół kilograma ziemi. Na koniec dostarczmy ją do stacji chemiczno-rolniczej.

Glebę prawidłowo pobiera się osobno z warstwy wierzchniej, około 20 cm, a osobno z warstwy niższej. Najczęściej wystarczy, jeśli zrobimy analizę tylko górnej warstwy gleby, ponieważ większość roślin sadowniczych wykorzystuje składniki, które pochodzą z wierzchniej części.