Gotowe oczka wodne z tworzywa sztucznego produkowane są w różnych kształtach i wielkościach. Najpopularniejsze są niewielkie zbiorniki z polietylenu. Ich kształt odrysowujemy na powierzchni ziemi, tak by formy była jak najlepiej dopasowana do wykopu. Końcowa głębokość wykopu powinna być ok. 10 centymetrów głębsza od wysokości formy, a przestrzeń tę wypełni piasek. Grunt na dnie wykopu powinien być wyrównany i zagęszczony.

Formę wpuszczamy ostrożnie w wykop, wypełniamy do 1/3 wodą i poziomujemy. Przestrzeń między formą a podłożem wypełniamy piaskiem i zalewamy wodą. Plastikowe stawy mają gotowe półki i kieszenie, na których umieszczamy rośliny w doniczkach lub ażurowych koszach. Brzegi takich zbiorników układa się z kamieni lub żwiru różnej wielkości. Gdy nasadzenie jest gotowe, zbiornik wypełniamy po brzegi wodą.

Pielęgnacja oczka wodnego

Czyścimy zbiornik

Teren przy oczku należy regularnie czyścić z resztek roślinnych. Co kilka lat przeprowadzamy gruntowne sprzątanie zbiornika z mułu i innych zanieczyszczeń organicznych. W tym celu można wykorzystać specjalny odkurzacz.

Uzupełniamy stan wody

Systematycznie dolewamy wodę, której ubywa w oczku wskutek parowania.

Zwalczamy chwasty

Regularnie odchwaszczamy rabaty znajdujące się wokół stawu lub oczka wodnego. Najbezpieczniejsze jest stosowanie tradycyjnych metod walki z chwastami, do których należą m.in. motyczenie, pielenie i ściółkowanie.

Zasilamy rośliny poza oczkiem wodnym

Nawozimy tylko te rośliny, które rosną poza oczkiem. Roślin w stawie, zarówno w strefie bagiennej, jak i wodnej, nie zasila się, gdyż nawóz powoduje nadmierny wzrost glonów i innych mikroorganizmów zanieczyszczających wodę.