Rozsadę pora sadzimyw rzędach co 7-10 centymetrów, pozostawiając między rzędami 30-40 centymetrów odległości. Wówczas możemy współrzędnie uprawiać go z pietruszką. Rośliny będą korzystnie na siebie oddziaływać, a my na niedużej powierzchni będziemy mieć stałą porcję zieleniny.

Jeśli chcemy uprawiać same pory, należy je sadzić w rzędach oddalonych od siebie o 25-30 centymetrów. Jeśli są przeznaczone na przezimowanie, wówczas odległość między rzędami powinna wynosić 30-40 centymetrów, natomiast w rzędzie 15 centymetrów.