Rozsadę pora sadzimy w rzędach co 7-10 centymetrów, pozostawiając między rzędami 30-40 centymetrów odległości. Wówczas możemy współrzędnie uprawiać go z pietruszką. Rośliny będą korzystnie na siebie oddziaływać, a my na niedużej powierzchni będziemy mieć stałą porcję zieleniny.

Jeśli chcemy uprawiać same pory, należy je sadzić w rzędach oddalonych od siebie o 25-30 centymetrów. Jeśli są przeznaczone na przezimowanie, wówczas odległość między rzędami powinna wynosić 30-40 centymetrów, natomiast w rzędzie 15 centymetrów.

 

Wiosną można sadzić młodsze rośliny, 8-10-tygodniowe, a pod koniec czerwca i na początku lipca lepiej przyjmie się rozsada 12-tygodniowa lub starsza. Najlepiej, gdy ma ona średnicę 6-7 milimetrów.

Rozsadę sadzimy tak głęboko, by wierzchołek wzrostu był tuż ponad powierzchnią gleby. Najczęściej jest to głębokość około 15 centymetrów. Jeśli planujemy podsypywać pory glebą, co wpłynie na uzyskanie dłuższej części wybielonej, należy je dla własnej wygody sadzić w rzędach bardziej oddalonych od siebie.