Jedną z najczęściej występujących chorób pomidorów jest zaraza ziemniaka  Phytophthora infestans. Obniża ona plon owoców, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności powietrza podczas chłodnych dni. Porażone pomidory są atakowane także przez inne patogeny i nie nadają się do dalszego przetwarzania. Pierwsze objawy pojawiają się pod koniec maja, a w mniej sprzyjających warunkach pogodowych występują później.

Początkowo na brzegach liści można zaobserwować wodniste, żółtawo-brązowe, a później brunatne, niekształtne, stopniowo powiększające się plamy. Na owocach widoczne są brązowe, lekko wypukłe plamy, wyraźnie twardsze od zdrowej części owocu. Granice plam nie są ostro zarysowane. Zbrunatnienie sięga w głąb miąższu i może w ciągu kolejnych kilku dni objąć cały owoc.

Sprzyjająca pogoda dla rozwoju zarazy ziemniaka to częste i obfite opady, wysoka wilgotność powietrza, temperatura około 15-18°C i długotrwałe zwilżenie liści. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza na spodniej stronie liści, na pograniczu zdrowej i porażonej tkanki, można dostrzec delikatny biały nalot. W ochronie pomidorów przed zarazą zaleca się staranny zbiór i niszczenie porażonych roślin.

Czy tak zwana zaraza ziemniaczana pojawiająca się na pomidorach wynika z gwałtownych zmian temperatur?

Nie. Zaraza ziemniaka charakterystyczna dla roślin psiankowatych i powodująca poważne straty w plonie ziemniaka i pomidora to choroba z grupy fytoftoroz, chorób wywołanych przez gatunki grzybopodobnych lęgniowców. Za zarazę odpowiedzialny jest patogen Phytophthora infestans, którego zarodniki z powodzeniem rozprzestrzeniają się przez wiatr i przy pomocy wody. Nasilenie zakażeń bulw ziemniaka i owoców pomidora występuje podczas zbiorów, kiedy to może dochodzić do bezpośredniego kontaktu z częściami roślin, na których występują zarodniki. Temperatura (ale nie jej gwałtowne zmiany) ma znaczenie w rozprzestrzenianiu się patogenu. Phytophthora infestans sprzyja temperatura powyżej 10 °C (najlepiej 15-18 °C) oraz częste opady deszczu i wysoka wilgotność powietrza.

                                                                                                                                 - odpowiada dr inż. Tomasz Mróz

Nie wolno przenawozić roślin azotem, bo sprzyja to porażeniu. Podstawową metodą ochrony pomidorów przed zarazą ziemniaka są zabiegi chemiczne. Pierwsze opryskiwanie wykonujemy tuż przed wystąpieniem warunków sprzyjających infekcji lub najpóźniej z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorobowych na roślinach. Najlepszym sposobem zwalczania jest zastosowanie jako pierwszych jednego z fungicydów systemicznych.