Zielony parawan odgradzający od ulicy

P: Jestem właścicielką domku jednorodzinnego położonego na działce o powierzchni 1300 m2. Cześć „salonowa” oraz taras znajdują się od strony ruchliwej ulicy. Gwar, hałas oraz smród spalin to dla mieszkańców ogromny dyskomfort. Chciałabym wiedzieć, jakie drzewa oraz krzewy powinnam posadzić na działce oraz co jeszcze mogę zrobić, aby zagłuszyć dobiegające z ulicy dźwięki. Na koniec dodam, że chodzi o południową stronę posesji, na której występuje gleba gliniasta.

O: Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej ulicy można w Urzędzie Miejskim lub gminie postarać się o pozwolenie postawienia muru wysokości do 2 metrów, który wraz z posadzonymi przy nim krzewami i drzewami troche stłumi hałas, a także ograniczy kurz towarzyszący ruchowi ulicznemu.

Na zanieczyszczenia miejskie odporne są m.in.: cis, świerk serbski, jodła kalifornijska, miłorząb, dereń biały, perukowiec, porzeczka złota, tamaryszek. Można stworzyć z nich dodatkowy pas ochronny, sadząc przy murze najpierw drzewa, pod nimi w drugim rzędzie krzewy wyższe, następnie krzewy niższe. Ponieważ grunt jest dosyć ciężki, należy wzbogacić go w piasek i torf, które rozluźnią glebę.

 


 

Nawożenie roślin na działce

P: Przed kilkoma laty odziedziczyłam działkę. Na początku wszystkie rośliny bardzo ładnie rosły, kwitły i owocowały. Od kilku lat obserwuję, że rośliny rosną coraz gorzej i kwitną słabiej. Wcześniej od czasu do czasu nawoziłam działkę nawozami, ale od jakiegoś czasu tego nie robię. Czyżby to było przyczyną? 

O: Na działce rośnie dużo roślin, które podczas wegetacji pobierają z gleby potrzebne im do rozwoju składniki pokarmowe. Nienawożona od kilku lat ziemia wyjaławia się. W związku z tym rośliny rozwijają się coraz gorzej, nie kwitną i nie owocują. Gleba musi być nawożona systematycznie.

Należy stosować doglebowo nawozy organiczne (jak obornik, kompost, zielone nawozy) i mineralne. Przy sytuacjach awaryjnych, kiedy trzeba roślinie szybko pomóc, można zastosować zasilanie dolistne, np. nawozami chelatowymi.

 


 

Miejsce na zbiornik z gazem

P: W jakim miejscu w ogrodzie stawiamy zbiornik do gazu?

O: Zbiornik do gazu stawia się w odległości 3 m od granicy działki oraz 6 m od domu. W miejscu przebiegu przewodów gazowych nie można sadzić drzew i krzewów w odległości 2,5 m od gazociągu w obie strony. Zbiornik możemy zasłonić tylko kratką z pnączami.