W zbiorniku obsadzonym roślinami problem napowietrznia wody rozwiązuje się w sposób naturalny. Łodygi roślin błotnych mają liczne, drobne kanaliki doprowadzające do wody tlen. W przypadku stawu nieobsadzonego musimy dopomóc naturze. Polewając lód gorącą wodą, łatwo wytopimy w nim otwory. W ten sposób wystarczy wykonać jedną lub dwie przereble. Jeżeli na wodzie umieścimy styropianowe pływaki, otwory nie zamarzną do wiosny.

Topienie lodu należy wykonywać bardzo ostrożnie, zwłaszcza w płytszych sadzawkach. Ciepła woda może przedwcześnie obudzić ryby i inne zwierzęta wodne, co o tej porze roku jest groźne dla ich życia.