Odczyn gleby 

Po zbiorach należy sprawdzić odczyn gleby na działce, posługując się dostępnymi w handlu kwasomierzami (pehametrami). W razie zbyt niskiego odczynu ogród należy zwapnować.


Zanim posiejemy trawę 

Wrzesień to czas siewu trawnika. Przed siewem należy odchwaścić stanowisko, wykorzystując do tego celu herbicyd totalny Roundup.


Usuwanie zgniłych warzyw 

Warzywa korzeniowe z objawami zgnilizn usuwamy z miejsca przechowywania. Podobnie należy postąpić z bulwami ziemniaków.


Zanim nadejdą mrozy

Usuwamy stare i chore krzewy i drzewa. Zabezpieczamy rośliny przed nadchodzącymi przymrozkami.


Opryskiwanie jabłoni 

Po zbiorze jabłek drzewa opryskujemy 5% roztworem mocznika w celu zmniejszenia ryzyka porażenia przez parcha jabłoni w następnym roku.