Problemy związane z niedoborem składników pokarmowych mogą również wystąpić przy uprawie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach. Przy zaniechaniu nawożenia rośliny mogą cierpieć na niedobór azotu (N). Składnik ten odpowiada za przyrost zielonej masy rośliny.

Jego brak objawia się bardzo jasnym kolorem rośliny, zahamowaniem wzrostu i bardzo słabymi przyrostami. Pamiętajmy, że także nadmiar azotu może być niekorzystny, bo obniża mrozoodporność roślin, powoduje opóźnienie kwitnienia i owocowania. Bardzo ważnymi składnikami pokarmowymi dla roślin są również potas (K) i fosfor (P).

Potas jest odpowiedzialny za regulowanie gospodarki wodnej roślin oraz za kwitnienie i owocowanie. Jego brak powoduje, że rośliny nie tworzą kwiatów lub tworzą ich bardzo mało. Fosfor z kolei odpowiada za krzewienie się roślin, kwitnienie i razem z potasem odpowiada za drewnienie roślin. Istotnym składnikiem jest także wapń (Ca), który stosuje się głównie do odkwaszania gleby.

Podłoże gwarantujące zdrowy rozwój roślin

Wapń poprawia właściwości gleby i wpływa na dostęp wielu składników pokarmowych. Ważnymi mikroelementami dla rośliny są magnez (Mg) i żelazo (Fe). Składniki te, oprócz uczestniczenia w wielu procesach życiowych rośliny, wchodzą w skład ciałek zieleni. Brak tych składników najczęściej objawia się rozjaśnieniem tkanek liścia.