OGRÓD OZDOBNY


ZDEJMUJEMY ZABEZPIECZENIA ZIMOWE. W marcu odkrywamy byliny i rośliny dwuletnie. Dobrze jest zdejmować zabezpieczenie stopniowo, w ciągu kilku dni, by w ten sposób powoli rośliny hartować. Można też zrobić to od razu, ale w dzień pochmurny, a nawet deszczowy. Ostre wiosenne słońce może bowiem uszkodzić młode pędy, które zdążyły już wyrosnąć pod przykryciem. Następnie odkryte rośliny czyścimy, usuwając wszystkie obumarłe bądź chore części i zasilamy nawozem wieloskładnikowym, a potem spulchniamy glebę.
ZACZYNAMY CIĘCIA RÓŻ. Gdy minie niebezpieczeństwo silnych przymrozków, usuwamy zimowe zabezpieczenie z krzewów róż, a w końcu miesiąca przystępujemy do ich cięcia. Usuwamy wszystkie pędy słabe, chore i uschnięte, a uszkodzone przez mróz przycinamy do zdrowego miejsca. Róże wielokwiatowe i wielkokwiatowe tnie się zwykle nad 3-6 oczkiem. W przypadku róż pnących przeprowadza się słabsze cięcie, usuwając pędy stare, silnie zdrewniałe i skraca przemarznięte.
DZIELIMY BYLINY. Na początku wiosny możemy rozmnażać przez podział płomyki, liliowce, funkie, ostróżki, dzielżany, rudbekie. Rośliny te wykopujemy i dzielimy nożem, sekatorem lub szpadlem i sadzimy do gruntu.
ODKRYWAMY KRZEWY W POJEMIKACH. Jeżeli pozwala na to pogoda, zdejmujemy okrywy zimowe z krzewów zimujących na zewnątrz w pojemnikach. Cały czas sprawdzajmy jednak prognozy pogody – w razie zapowiadanych silniejszych przymrozków lepiej na noc osłonić rośliny. Uzupełniamy niedobory wody, zwłaszcza w słoneczne i wietrzne dni.
PRZYGOTOWUJEMY SADZONKI ZIELNE. Sporządzamy sadzonki zielne roślin balkonowych zimujących w pomieszczeniach, np, fuksji, psianek, kufei, srebrzenia, tibuchiny, powoju i innych. Przeznaczamy do tego wierzchołki tegorocznych przyrostów. Rośliny krzewiaste i drzewiaste, jak mirt, wawrzyn, oleander rozmnażamy w tym czasie z sadzonek półzdrewniałych, ciętych z pędów zeszłorocznych. Świeżo wyrastające pędy są jeszcze za młode i nie będą się ukorzeniać.

 

OCHRONA
OPRYSKUJEMY IGLAKI. Dobry moment, aby opryskiwać iglaki preparatem olejowym Promanal 60 EC przeciwko ochojnikom i innym gatunkom mszyc.
NISZCZYMY CHWASTY. Wschodzące siewki chwastów niszczymy mechanicznie (np. motyką) lub chemicznie, np. Starane 250 EC (na chwasty dwuliścienne), Fusilade Forte 150 EC (na chwasty jednoliścienne), Roundup 170 SL (na wszystkie chwasty).
ZANIM POSIEJEMY. Przed siewem i sadzeniem należy pamiętać o zaprawianiu nasion, bulw, cebulek zaprawami nasiennymi
USUWAMY OPRZĘDY. Usuwamy z drzew owocowych mumie oraz oprzędy zimujących szkodników.
UWAGA, MĄCZNIAK! Wycinamy pędy jabłoni i agrestu z objawami mączniaka prawdziwego.