Ogórki to jedno z najpopularniejszych warzyw hodowanych chyba w każdym ogrodzie. W zależności od możliwości ogórki możemy uprawiać pod osłonami lub w gruncie. Rośliny pod osłonami prowadzimy przy sznurkach, tak by oszczędzić powierzchnię. Ogórki w gruncie możemy uprawiać poziomo, pozwalając by się swobodnie rozrastały.

Czy ogórki należy w ogóle przycinać?

Tak. Cięcie roślin ma na celu ograniczenie masy zielonej, tak by umożliwić roślinie najlepszy i najefektywniejszy rozwój owoców. Nadmiar liści spowalnia wzrost przez ograniczenie transportu wody i składników pokarmowych do wierzchołka rośliny

Jak przycinamy ogórki?

Długość pędu głównego oraz liczba pozostawionych pędów bocznych zależy od sposobu, okresu i terminu uprawy roślin.

W uprawie gruntowej płaskiej zawiązki z pierwszych 2 węzłów usuwamy tylko wtedy, gdy rośliny słabo rosną. Jeśli mamy ograniczone miejsce możemy ogłowić pęd główny. Rośliny się rozgałęzią i wytworzą więcej pędów bocznych, na których wyrosną kwiaty żeńskie, a z nich powstaną owoce. Pędy boczne I rzędu (wyrastające z pędu głównego) przycinamy za 2 -3 węzłem. Pędy boczne II rzędu (wyrastające z pędów I rządu) przycinamy, gdy mają około 1,5 m długości.

W uprawie w tunelach po 3-4 tygodniach od posadzenia roślin, pęd główny przewieszamy przez rozpięty wcześniej drut, przycinamy i przywiązujemy. Konieczne jest usuwanie kwiatów żeńskich do wysokości 0,6-1m pędu od ziemi. Pozostawianie ich hamuje wzrost roślin i obniża jakość owoców. Najczęściej usuwa się wszystkie pędy i zawiązki do 4–6 węzła, a później tnie się pędy boczne za 1–2 zawiązkiem. Pojawiające się po pierwszym zbiorze pędy boczne wyrastające na wysokości poniżej 30 cm nad ziemią, obowiązkowo usuwamy, by nie osłabiały wzrostu rośliny.

Rośliny w inspekcie tniemy, gdy wytworzą po 5-6 liści. Pęd główny przycinamy za drugim liściem, pędy boczne I rzędu za czwartym liściem, a pędy II rzędu za piątym liściem.