Skoczek kukurydziany (Zyginidia scutellaris) jest owadem, a dokładniej skoczkiem żerującym na kukurydzy. Występuje w Azji oraz u wschodnich sąsiadów. Już w latach 2000-2001 pojawił się w Polsce, gdzie początkowo były zauważalne niewielkie uszkodzenia. Natomiast w sierpniu zeszłego roku stwierdzono liczne przypadki skoczka kukurydzianego, który doprowadził do uszkodzenia roślin. Charakteryzowały się one białymi plamkami, często przypominające gwiazdę. Uszkodzenia wywołane na skutek wysysania soków roślinnych były opłakane w skutkach, doprowadzając do zmniejszenia plonów.

Nie jest on objęty przymusowym zwalczaniem - nadal prowadzone są badania na temat przenoszenia patogenów na roślinę uprawną. Pluskwiak ten może być zwalczany przy pomocy insektycydów, natomiast jest to nadal w fazie przygotowawczej, gdyż nie zostały jeszcze zatwierdzone preparaty dostępne w Polsce. Jest także ekologiczne rozwiązanie - naturalni wrogowie, tacy jak pluskwiaki z rodziny dziubałkowatych są ich pożywieniem. W ten sposób mogą znacznie uszczuplić populację skoczka kukurydzianego.