Pielęgnacja różaneczników

Kalendarz ogrodnika

Jak zapobiec powolnemu usychaniu różaneczników


Różaneczniki mają płytki system korzeniowy, w związku z tym są narażone na wysychanie, przemarzanie lub uszkodzenia mechaniczne. System korzeniowy różaneczników siega do 60 cm głębokości, ale podstawowa masa korzeni rozwija się w warstwie 30-40 cm, a delikatne korzenie chłonne są tuż pod powierzchnią gleby, do głębokości 15 cm. Korzenie umiejscowione tak blisko gruntu sprawiają, że roślina gorzej znosi ciężkie warunki atmosferyczne i powinna być pielęgnowana z uwagą i ostrożnością. Dbając o różaneczniki, należy przede wszystkim pamiętać, że nie powinno się ich okopywać ani pielić za pomocą narzędzi. Do najważniejszych czynności pielęgnacyjnych należy ściółkowanie. Latem temperatura gleby pod ściółką jest o 5-6°C niższa niż gleby nieściółkowanej, natomiast zimą gleba ściółkowana zamarza póêniej i płycej lub nie zamarza wcale. Pozwala to krzewom na uzupełnienie ubytków wody powstałych podczas zimowej transpiracji. Do ściółkowania najlepiej nadają się: - kora z drzew iglastych, - przefermentowany obornik bydlęcy, - liście dębowe, - igliwie sosnowe, - grube trociny sosnowe lub dębowe, - wióry drzewne. Ściółka powinna być stale wilgotna. Jej grubość zależy od wysokości krzewu. Przy tak dużych okazach warstwa ściółki może dochodzić nawet do 30 cm. Jesienią każdego roku powinno się ściółkę uzupełniać.     Od kwietnia do lipca różaneczniki mają największe zapotrzebowanie na wodę. W tym czasie u nas często zdarzają się susze, dlatego trzeba krzewy podlewać najlepiej wcześniej zgromadzoną wodą deszczową lub sztucznie zakwaszoną, np. poprzez moczenie w niej kwaśnego torfu umieszczonego w lnianym worku. Również przed zimą, na przełomie października i listopada, powinno się różaneczniki bardzo obficie nawodnić. Najlepszymi nawozami dla tej grupy roślin są nawozy organiczne – obornik bydlęcy (raz na 3 lata) lub kwaśny kompost zrobiony z chwastów, które nie zawiązały nasion, skoszonej trawy z dodatkiem igliwia sosnowego, liści dębowych lub wierzbowych i potrójnego superfosfatu (do 40 kg nawozu kompostu daje się 0,2 kg superfosfatu – dawka na 10 m2). Dodatkowo krzewy zasila się nawozami mineralnymi przeznaczonymi dla różaneczników. Nawozy stosuje się 2 razy do roku – w marcu i czerwcu. Aby krzewy co roku obficie kwitły, trzeba po kwitnieniu wyłamywać palcami przekwitnięte kwiatostany. Sprzyja to tworzeniu się nowych pędów. Zeschnięte pędy należy usuwać.