Od kilku lat mój ogród został zdominowany przez wnuczkę. Nie sposób pominąć jej zaangażowania w pomoc przy pracach ogrodniczych i zabaw pośród kwiatów. To teraz najwdzięczniejszy temat moich zdjęć. Nie zapominam też o innych członkach rodziny, którzy i pomagają i dobrze bawią się w ogrodzie, sadzie i warzywniku.