Konkurs Roślin Nowości wystawy „Zieleń to Życie” to jedyne w kraju tego typu wydarzenie ukierunkowane na promocję i popularyzację najnowszych i najwartościowszych odmian roślin ozdobnych i owocowych. Konkurs ten jest corocznie organizowany przez Związek Szkółkarzy Polskich. Do tegorocznej edycji zostało zakwalifikowanych 25 nowości, które zostaną poddane ocenie międzynarodowgo jury.

W składzie komisji oceniającej znajdują się znamienici polscy i zagraniczni specjaliści, naukowcy, botanicy i dziennikarze zajmujący się tematyką ogrodniczą. Wszystkie zgłoszone rośliny, w tym nagrodzone i wyróżnione, będzie można oglądać podczas targów „Zieleń to Życie” w dniach 3-5 września w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy portrety wybranych 25 roślin konkurujących o medale. Zachęcamy do głosowania na najwartościowszą Waszym zdaniem roślinę!

Więcej informacji o wystawie "Zieleń to Życie" na stronie internetowej ogranizacji lub oficjalnym profilu na Facebooku.