Próba zagospodarowania nierównego terenu nie zawsze musi się kojarzyć z tytaniczną pracą ze szpadlem w ręku. Po co wyważać otwarte drzwi? Lepiej potraktować tak zwany trudny teren jak dobrodziejstwo i poprzecinać nierówności wstęgami suchych murków. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne zarówno ze względów strukturalnych, jak i ozdobnych.

Zalety suchego murku
Naturalny charakter suchego murku jest jego ogromną zaletą. Efekt taki uzyskuje się dzięki układaniu kamieni bez zaprawy. Przestrzenie pomiędzy kamieniami możemy wypełnić ziemią ogrodową, następnie obsadzić bylinami, tak aby lico pokryło się roślinnością. Niższe murki wysokości do 1 m można postawić samodzielnie, nawet nie będąc ekspertem budowlanym. Przednia ściana murku powinna być dość równa i lekko odchylona do tyłu, a górna krawędź cofnięta od 10 do 25 cm w zależności od wysokości murku. Jako budulec mogą być wykorzystane niemal wszystkie rodzaje kamienia naturalnego, zarówno zwykłe kamienie polne, jak i skała łupkowaciosana kostka. Z konstrukcyjnego punktu widzenia ważne jest, aby murek składał się z kamieni o różnej masie i wielkości z wyraźną przewagą dużych, ciężkich skał w dolnej partii założenia i najmniejszych w partii górnej. Miejmy zawsze na uwadze, że układanie murku to ciężka, fizyczna praca, dlatego zawsze należy pamiętać o zachowaniu należytego bezpieczeństwa.

Sadzenie roślin
Gdy suchy murek jest gotowy, sadzimy rośliny. W pierwszej kolejności uzupełniamy ubytki ziemi w największych szczelinach. W takich warunkach środowiskowych wyśmienicie czują się m.in. smagliczka skalna Alyssum saxatilerogownica pospolita Cerastium holosteoides. Bardzo popularną rośliną na murki skalne jest żagwin Aubrieta, dostępny w wielu odmianach różniących się m.in. wybarwieniem liści. Na stanowiska cieniste nadają się kokorycz, haberleachiastofil. Koronę murku możemy obsadzić kilkoma dodatkowymi roślinami wieloletnimi, np. bodziszkamiprzywrotnikami, oraz małymi krzewami, np. żylistkiemwawrzynkiem. Bardzo efektownie prezentują się na koronie także rośliny o opadających pędach, jak ubiorekdzwonek Poszarskiego.

Budowa suchego murka
Suchy murek stawiamy na fundamencie wybranym na głębokość ok. 40 cm i szerokość dwukrotnie większą od szerokości dolnej warstwy kamieni. Dołek wypełniamy tłuczniem lub mieszanką mineralną na taką głębokość, aby dolne kamienie osiadły kilka centymetrów poniżej poziomu gruntu. W dolnej części wykopu, jeszcze przed wypełnieniem koryta, zakładamy rurę drenażową, podsypkę ubijamy. Kamienie układamy z niewielkim odchyleniem w kierunku stoku. Kolejne warstwy powinniśmy układać z przesunięciem w poziomie, tak aby kamienie z kolejnych warstw nie tworzyły słupków. Wówczas murek nie byłby wystarczająco stabilny. Za każdą warstwę kamieni wsypujemy piasek i ubijamy go. W kilku miejscach układamy nieco dłuższe kamienie, by poprawić stabilność.