Czy muszę odśnieżać chodnik?

P: Mam troszkę nietypową sprawę. Wzdłuż mojej posesji biegnie chodnik, lecz prowadzi on „donikąd”. Mój dom jest bowiem ostatni przy tej ulicy. W grudniu straż miejska dała mi mandat za nieodśnieżenie chodnika. Jestem tym zbulwersowany. Czy oprócz domowych ścieżek naprawdę muszę jeszcze oczyszczać miejsce, którego praktycznie nikt nie użytkuje?

O: Zmartwię Pana, ale ustawodawca zobowiązał właściciela danej nieruchomości do jej właściwego utrzymania – zarówno zimą, jak i latem. Tak więc jako właściciel ma Pan obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż Pańskiej nieruchomości. Ponadto według przepisów właściciel nieruchomości powinien także:

- odśnieżyć, usunąć lód z bramy i podwórza swojej posesji,

- usunąć zwisające sople lodu i nadmiar śniegu z dachu swoich budynków,

- uprzątnięty śnieg i lód składować w takim miejscu, w którym nie będzie powodował utrudnień zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego.

Niestosowanie się do tych zasad grozi karą (mandatem) za brak utrzymania porządku na swoim terenie. Jeśli doszłoby do jakiegoś wypadku, sąd może nakazać właścicielowi nieruchomości wypłatę odszkodowania, renty lub innego zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.

Dostanie je ten, kto w wyniku niewłaściwego uprzątnięcia śniegu lub lodu doznał uszczerbku na zdrowiu. Dlatego nawet na nieużytkowanym chodniku lepiej zachować czystość.


 

Co zrobić, aby rynny nie zamarzały?

P: Moim problemem jest zamarzanie rynien. Ich pionowe odcinki o długości ok. 4 m każdej zimy zatykają się od zamarzającej wody, przy okazji tworząc oblodzenie na chodniku. Rynny są metalowe, ale i tak wyginają się pod taką masą lodu. Słyszałam, że jest jakieś ogrzewanie elektryczne. Jak ono działa?

O:  Zamarznięte rynny to rzeczywiście kłopot. Wypełnione lodem ważą nawet kilkadziesiąt kilogramów. Prawdą jest, że najlepszym sposobem na zlikwidowanie tego problemu jest wykonanie ogrzewania elektrycznego. Są to specjalnej konstrukcji kable grzewcze.

Mają one moc od 10 do 40 W na metr bieżący i zasilane są standardowo z 230 V. Za pomocą specjalnych uchwytów kable te mocuje się w rynnach poziomych, a w pionowych odcinkach rur spustowych powinny one sięgać poniżej strefy przemarzania (jest ona różna dla różnych rejonów kraju).

W skład zestawu przeciwoblodzeniowego wchodzą:

- kabel grzewczy o odpowiednio dobranej mocy i długości,

- sterownik,

- czujnik,

- aparatura pomocnicza.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie kabla samoregulującego, który dopasowuje moc do temperatury zewnętrznej.