P: W zeszłym roku posadziłam cisa odmiany kolumnowej. W tym roku w ciągu lata został zaatakowany prawdopodobnie przez tarcznika – na igłach i pędach miał brązowe wypukłe tarczki. Cis nie rośnie i marnieje. Jak go ratować?

O: Już przy pierwszych objawach należy niezwłocznie podjąć walkę z tarcznikiem, ponieważ bardzo szybko się rozmnaża, pokrywając tarczkami całą roślinę. Szkodnik ten wysysa soki z pędówigieł, doprowadzając swego żywiciela do zguby. Pędy, które są pokryte tarczkami, należy natychmiast wyciąć i spalić. W okresie spoczynku roślin, czyli od jesieni do wiosny, pamiętajmy o tym, by opryskać krzewy preparatami zawierającymi olej parafinowy, na przykład Promanal. Na początku lipca i w jego połowie, po zakończeniu wylegania się larw, opryskujemy rośliny preparatem kontaktowym, na przykład Decis, lub układowym, jak Confidor

  

(zdj.: Fotolia.com)

 


 

P: Gdzie mogłabym uzyskać zezwolenie na wycinkę sosen, które rosną na mojej działce? 

O: Drzewa owocowedrzewa ozdobne w wieku do 5 lat można ścinać bez pozwolenia. Zezwolenie na wycinkę drzew ozdobnych starszych niż 5 lat wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela działki. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać: imię, nazwisko oraz adres właściciela działki, dokument potwierdzający prawo do tej działki, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzonego na wys. 130 cm, w przypadku krzewów wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, a w przypadku, gdy użytkujący nie jest prawowitym właścicielem działki — zgoda jej właściciela. Wniosek składa się do Wydziału Ochrony Środowiska lub do Biura Obsługi Interesanta w urzędzie miejskim właściwym ze względu na położenie działki.

 


 

P: Jak jesienią i zimą zaopiekować się granatowcem oraz kuflikiem?

O: Pod koniec lata, zaraz przed przeniesieniem granatowca do domu, należy usunąć zbyt słabe pędy, zaś pozostałe przyciąć mniej więcej o 1/3 ich długości. Zimą granatowca przechowuje się w miejscu dość chłodnym (o temperaturze 2-6ºC) oraz jasnym. Ogranicza się podlewanie. Można też wykorzystać miejsce ciemne, wówczas rośliny prawie się nie podlewa. Opadające liście trzeba regularnie usuwać. Młode egzemplarze przesadza się co 2-3 lata, natomiast starsze wtedy, gdy jest to konieczne.

 


 

Młode egzemplarze kuflika trzeba przenieść do domu przed przymrozkami, starsze wytrzymują niewielkie spadki temperatur poniżej zera. Krzewy przetrzymujemy w podobnych warunkach, w jakich zimują granatowce. W jasnych pomieszczeniach podlewanie ogranicza się do jednego razu na miesiąc. Zbyt długie pędy kuflika przycina się po kwitnieniu.