Pelargonie najlepiej rozmnażać przez sadzonki pędowe. W tym celu rośliny przenosi się pod koniec zimy (w styczniu) do ciepłego i jasnego pomieszczenia. Wyrastające pędy przeznacza się na sadzonki. Najszybciej, około 2 tygodnie, 
ukorzeniają się w temperaturze 20-22°C.