Od pewnego już czasu na terenie Krakowa wzrasta zainteresowanie nowatorską metodą terapii, jaką jest hortiterapia. Wystarczy wspomnieć, że to właśnie w Krakowie odbyła się w 2012 roku pierwsza ogólnopolska konferencja poświęcona tej tematyce, W najbliższym czasie natomiast będzie miała miejsce inauguracja studiów podyplomowych Terapia Ogrodnicza. 

Krakowskie Forum Hortiterapii jako nieformalna grupa inicjatywna powstało w związku z rozwojem terapii ogrodniczej w naszym mieście. Środowisko hortiterapeutyczne okazało się w pewnym momencie na tyle duże, że można było podjąć kroki zmierzające do jego integracji.

Za swoją misję Forum przyjęło wspieranie rozwoju terapii ogrodniczej na terenie miasta Krakowa, w tym m.in. integrację i aktywizację lokalnego środowiska hortiterapeutów, wspomaganie budowy profesjonalnego zaplecza ogrodniczego, niezbędnego do prowadzenia terapii, jak również przekazywanie wiedzy na temat tej unikalnej metody oraz podejmowanie działań mających na celu jej propagowanie.

Warto podkreślić, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Chcielibyśmy, aby podobne działania były podejmowane w innych miastach. Wprawdzie posiadamy jeszcze niewielkie doświadczenie, ale jesteśmy otwarci na dzielenie się z innymi, tym co już udało nam się osiągnąć.

(zdj.: materiały prasowe)

Działania Krakowskiego Forum Hortiterapii

Zajęcia adresowane są między innymi do terapeutów zajęciowych, pedagogów, psychologów, pracowników służby zdrowia, ogrodników, projektantów ogrodów, pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni, jak również przedstawicieli organizacji społecznych i lokalnych władz samorządowych. Po prostu do wszystkich zainteresowanych rozwojem terapii ogrodniczej.

Niezwykle ważny jest fakt, że Forum tworzą ludzie z pasją, których charakteryzuje miłość do sprawy, ogromne zaangażowanie i całkowite oddanie. Nasza grupa systematycznie się powiększa, nawiązuje się współpraca, każdy może zaglądnąć do sąsiedniego "ogródka" i dowiedzieć się czegoś nowego, znaleźć inspirację.

Spotykamy się raz w miesiącu w siedzibie Centrum Obywatelskiego w Krakowie, gdzie mamy do dyspozycji dużą salę multimedialną. Spotkania są bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń i wykuwania nowych pomysłów. W części merytorycznej odbywają si wykłady poświęcone hortiterapii prowadzone przez pracowników naukowych wyższych krakowskich uczelni.

Forum również udostępnia organizacjom przestrzeń do prezentowania własnych osiągnięć w temacie terapii ogrodniczej, w ramach cyklu "Hortiterapia w działaniu". Spotkaniom towarzyszą akcje charytatywne, jedną z nich jest akcja "Wspieramy budowę ogrodu sensorycznego dla Poli i Maksa", którą koordynuje Anna Kłodzińska-Oleksy, projektantka ogrodu. 

(zdj.: materiały prasowe)

Czym dokładnie jest hortiterapia

Warto powiedzieć kilka słów o samej metodzie. Hortiterapia (ang. horticultural therapy) to unikalna metoda wykorzystująca rośliny i prace ogrodnicze jako narzędzia profesjonalnie prowadzonych programów terapii i rehabilitacji w wielu miejscach na świecie. Najdłuższe tradycje posiada w Wielkiej Brytanii, USA i Kanadzie, przy czym coraz dynamiczniej rozwija się w krajach europejskich, stawia również pierwsze kroki w Polsce.

Terapia ogrodnicza stanowi część większej całości, jaką jest socjoogrodnictwo (ang. human issues in horticulture, sociohorticulture), nowa dziedzina wiedzy, korzystająca z osiągnięć różnych nauk. Przedmiotem jej zainteresowań są zależności pomiędzy ogrodnictwem a człowiekiem, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a wyniki badań służą ostatecznie poprawie jakości zdrowia i życia ludzi.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy kontakt z ogrodem można nazwać hortiterapią. Żeby można było mówić o terapii ogrodniczej powinny być spełnione następujące warunki. Po pierwsze osoba musi być zdiagnozowana i poddana terapii, następnie musi być wyznaczony cel terapii, który daje się zmierzyć i ocenić, ponadto niezbędny jest wykwalifikowany pracownik prowadzący terapię i w końcu sama procedura terapeutyczna, koncentrująca się na pracach ogrodniczych, przede wszystkim zaś na uprawie roślin.

Kluczem do właściwego rozumienia tej unikalnej metody jest sama jej nazwa, będąca zbitką dwóch słów: łacińskiego "hortus" i greckiego "therapeuein". Pierwsze z nich oznacza ogród, zaś drugie, jeśli chcielibyśmy go tłumaczyć, to najpierw oznacza "służbę", a dopiero w dalszej kolejności "leczenie".

Zatem od razu dostrzegamy podwójne piękno tej metody, wynikające z piękna samego ogrodu oraz z piękna służby drugiemu człowiekowi. Możemy więc powiedzieć, że hortiterapeuta to osoba "służąca w ogrodzie", a jej służba to przywracanie ludziom zdrowia - ciała, umysłu i duszy.

Wracając do samego Forum, to zdajemy sobie sprawę, że przed nami jeszcze dużo pracy, wierzymy jednak, że uda nam się zrealizować nasze piękne plany - ale co najważniejsze, ziarno zostało rzucone i właśnie wschodzi.

Adres: Ośrodek Inicjatyw Społecznych Nowa Huta os. Centrum 10C
Kod pocztowy: 31-931
Miasto: Kraków