Sadzenie żywopłotów

Jeśli dopisze pogoda, możemy wykorzystać ten czas na posadzenie nowego żywopłotu. Musimy wiedzieć, czy krzewy mają być prowadzone na niskie obrzeżenia, czy służyć za wysoki zielony parawan. Jest to ważne, ponieważ na wysokość żywopłotu ogromny wpływ mają cechy rozwojowe roślin, zwłaszcza siła wzrostu, a to oznacza, że nie każdemu gatunkowi można nadać żądaną wysokość.

 

Cięcie sanitarne

Ważnym cięciem u wszystkich krzewów będzie usunięcie pędów chorych, uschniętych, przemarzniętych, krzyżujących się oraz przekwitłych kwiatów. Cięcie to nazywamy cięciem korygującym lub sanitarnym.

 

Ważne cięcia formujące

Bardzo ważne jest cięcie formujące, które powinno być rozpoczęte u roślin młodych, gdyż później może odbić się na ich wzroście, a nawet być niemożliwe do wykonania. Polega ono na pozostawieniu u młodych roślin mocnych pędów, które będą stanowiły szkielet rośliny.

 

Zabezpieczanie ran po cięciu

Cięcie powinno być wykonane ostrymi sekatoramipiłkami, a rany po cięciu, zwłaszcza te średnicy powyżej 1 cm, należy zasmarować farbą emulsyjną z dodatkiem środka grzybobójczego, np. 1-2% Topsinu lub Miedzianu 50, bądź gotowymi preparatami Santar SM lub Funaben 3, dostępnymi w handlu w formie pasty.

 

Przycinamy krzewy kwitnące na pędach jednorocznych

Chodzi tu o krzewy kwitnące na pędach jednorocznych, tegorocznych, czyli takich, które powstały w danym roku, a kwiaty rozwiną się późną wiosną, latem i jesienią tego samego roku. Przycinamy wszystkie ich pędy nad 3, 4 pąkiem (oczkiem) lub na tzw. jeżyka. W grupie tej znajdą się: tawuła japońska i wierzbolistna, budleja Davida, hortensja bukietowakrzewiasta.

Susza fizjologiczna

Szczególną uwagę należy zwrócić na krzewy zimozielone, które pod wpływem coraz cieplejszych promieni słonecznych mogą pobudzić proces transpiracji, co doprowadza do suszy fizjologicznej.